Denne afdeling af hjemmesiden har referater fra Oddesund-projektets start og er altså først og fremmest af historisk betydning. Det er dog stadig de samme tanker og visioner der føres videre den dag i dag.