___________________________________________________________
Referat fra standerhejsning og generalforsamling den 22. april 2012

___________________________________________________________
                                            Referat fra standerhejsning og generalforsamling den 22. april                     2012