Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug

Foreningens formål og bestyrelse

Hvad arbejder vi for?

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug har til formål at virke for de bedst mulige vilkår for lokalområdets, herunder havnens udvikling.

Til opfyldelse af dette formål påhviler det foreningen:

  • at vedligeholde og fremme interessen for lokalområdet og søsport
  • at varetage medlemmers interesse for fælles faciliteter, samhørighed og udvikling i Oddesund Nord
  • at støtte initiativer, der fremmer disse formål.

 Du kan støtte os ved at blive medlem – henvend dig trygt til formand eller kasserer!

Bestyrelsens sammensætning for 2022

Formand: Lone Børsting, Sortevej 4, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, - tlf. 4037 7709, mail: vogterhuset.boersting@os.dk

Kasserer: Formanden er foreløbig kasserer, indtil en ny er fundet

Næstformand: Jørgen Lindholm, Plantagevej 14, 7790 Thyholm, tlf. 3066 5411, mail: jl@oddesund.eu

Sekretær: Oda Ulrich, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, - tlf. 9745 4540, mail: oda.ulrich@gmail.com

Medlemmer:

Lissy Hansen, Hovedvejen 35, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, tlf. 2482 5022, mail: lissyhansen50@gmail.dk

Per Yde Kristensen, Hellerødvej 17, 7790 Thyholm, tlf. 2088 5105, mail: per-yde@outlook.com

Peter Christian Jensen, Gl. Færgevej 20A, Oddsund Syd, 7600 Struer, tlf. 4043 6313, mail: pc@dewa.dk (Webmaster)

Suppleanter:
Michael Hornstrup, Sortevej 9-11, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, 2441 4428, landersen@privat.dk

Mogens Tind Kristensen, Gl. Færgevej 20, Oddesund Syd, 7600 Struer, 3047 4044, mogenstindkristensen@icloud.com

 

Har du kommentarer, råd eller spørgsmål, så henvend dig til et af bestyrelsens medlemmer!